Uitzonderingen garanties

revalidatiefiets

Alle garanties worden beoordeeld door jouw Huka dealer of Huka B.V. Deze garanties worden vervolgens uitgevoerd door jouw Huka dealer. 

Er zijn ook uitzonderingen die niet binnen de garanties vallen, namelijk:

  • Wanneer je jouw fiets ná drie maanden na de aankoopdatum geregistreerd hebt ,kom je niet meer in aanmerking om de garantie van 5 jaar op het frame en eventueel de voorvork te verlengen naar 10 jaar.
  • Indien je het onderhoud laat uitvoeren door een niet-Huka dealer, dan kan dit invloed hebben op de garantie van jouw fiets. Mogelijk vervalt de garantie.
  • Laat altijd originele Huka onderdelen monteren.
  • De garantie is niet van toepassing op schade of gebreken aan de fiets die ontstaan zijn door verkeerd of onoordeelkundig gebruik. De beoordeling hiervan ligt bij Huka B.V. of een door Huka B.V. aan te wijzen vertegenwoordiger.
  • Tevens geldt de garantie niet voor delen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals de ketting, remmen en/of banden.
  • Onder geen enkele omstandigheid is Huka aansprakelijk voor enige speciale- of gevolgschade als gevolg van nalatigheid van de gebruiker van de fiets. Zelfs als Huka op de hoogte is gebracht van dergelijke schade. De toepasselijke wetgeving kan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of schade niet toestaan. Bovenstaande beperking of uitsluiting is dus mogelijk niet van toepassing op jou.

Ga naar verkoop- en leveringsvoorwaarden

Ga terug om je garantie te verlengen